Anasheed is islamitische gezang, met beperkte woorden en beperkte instrumenten.